Allting flyter.(Panta Rei)

Rubriken låter som om det regnar för mycket, men det har inte med regn att göra, men naturligtvis har det med vatten att göra. Det upptäckte en gammal grek för cirka 2570 år sedan. Denne gamle grek hette Herakleitos och han uttryckte sig på sitt modersmål som var grekiska.
Herakleitos var filosof och funderade mycket över naturfenomen som uppträdde då som nu och som alla filosofer tyckte han att man skulle söka förklaringar till allt som skedde och allt man iakttog. Herakleitos lämnade inga skrifter efter sig utan hans minne lever i vissa citat och dessa citat skulle han ledigt kunnat formulera även om han satt vid stranden av Saggat, för han tänkte mycket på vatten och vattendrag.
Jag vill nämna två av de citat som anses komma från Herakleitos: Det första är: Man kan inte stiga ned i samma flod två gånger. Med detta menar den vise mannen att precis som vattnet som strömmar i floden och ständigt blir ersatt med nytt vatten, så möter vi hela tiden stora eller små förändringar varhelst vi befinner oss.
Det andra citatet från Herakleitos är: Allting flyter eller som det heter på grekiska: ”Panta Rei”. Erkänn att det är ett bra namn på en båt. Den första gången jag hörde ”Panta Rei” beslöt jag att de båtar jag skulle äga i framtiden skulle ha namnet ”Panta Rei”. Jag har nu min andra träbåt i Saggat och den heter ”Panta Rei II”. Jag saknar möjlighet att skriva annat än begränsade saker på grekiska så jag bad en bildad man skriva ner ”Panta Rei” med grekiska bokstäver och därför far det omkring en båt i Kvikkjokks delta och i Saggat och heter ”Panta Rei”.
Det är egentligen passande att ”Panta Rei II” då och då befinner sig i Deltat eftersom Delta är en bokstav i det grekiska alfabetet som ser ut som en triangel och Nilens Delta ser ut som en triangel och därför döptes alla deltan i världen till Delta, även om alla deltan inte har formen av en triangel men det visste inte grekerna för när Nilen fick sitt delta döpt, hade ingen grek varit i Kvikkjokk och tittat på vårt delta.

Traveller